ประสบการณ์ขนหัวลุก

ประสบการณ์ขนหัวลุก ป้าที่ชื่อน่ากลัวแห่งนี้ทอดตัวอยู่บริวณเชิงภูเข้าไฟฟูจิทางตะวันออกเฉียงเหนือ นับตั้งแต่ ค.ส. 1950 เป็นต้นมา พบผู้เสียซิวิตในป่าแห่งนี้มากกว่า 500คน เฉลี่ยแล้วมีผู้ฆ่าตัวตายในป่าแห่งนี้ปิ้ละประมาณ 30 ราย โดยสาเหตุที่ผู้คนนิยมมามาตัวตายที่นี่ เป็นเพราะสามารถปลิตชีวิตตนเองได้โดยเงียบสงบไม่มีใครมาขัดขวาง และไม่เดือดร้อนใครอีกด้วย ปัจจุบัน รัฐบาลท้องถิ่นพยายามที่จะลดจำนวนคนที่เข้ามาฆ่าตัวตายในป่า ทั้งการจัดหาอาสาสมัครคอยดูแลทั่วบริเวณ ทั้งปัปป้ายเชิญชวนห้ฉุกใจคิด พร้อม HOTLINE…

Continue Reading →