ประสบการณ์ขนหัวลุก

ประสบการณ์ขนหัวลุก

ป้าที่ชื่อน่ากลัวแห่งนี้ทอดตัวอยู่บริวณเชิงภูเข้าไฟฟูจิทางตะวันออกเฉียงเหนือ นับตั้งแต่ ค.ส. 1950 เป็นต้นมา พบผู้เสียซิวิตในป่าแห่งนี้มากกว่า 500
คน เฉลี่ยแล้วมีผู้ฆ่าตัวตายในป่าแห่งนี้ปิ้ละประมาณ 30 ราย โดยสาเหตุที่ผู้คนนิยมมามาตัวตายที่นี่ เป็นเพราะสามารถปลิตชีวิตตนเองได้โดยเงียบสงบ
ไม่มีใครมาขัดขวาง และไม่เดือดร้อนใครอีกด้วย ปัจจุบัน รัฐบาลท้องถิ่นพยายามที่จะลดจำนวนคนที่เข้ามาฆ่าตัวตายในป่า ทั้งการจัดหาอาสาสมัคร
คอยดูแลทั่วบริเวณ ทั้งปัปป้ายเชิญชวนห้ฉุกใจคิด พร้อม HOTLINE สายด่วนให้คำปรึกษา ก็ชวยลดจำนวนได้บ้าง แต่ก็ยังมีผู้คนลักลอบเข้าไปจนได้
คนที่เคยเข้าไปเดินที่นี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาสในป่ามันช่างชวนหลอน และหดหู่จนคิดสั้นอยู่แล้วยิ่งตัดสิ้นได้ง่ายขึ้นไปอีก

1 thought on “ประสบการณ์ขนหัวลุก”

Leave a Reply

Your email address will not be published.